Ochrana vynálezů a designu

Nejlepší investicí je vždy dobrý nápad. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví zejména, nabývá v nových ekonomických podmínkách velké důležitosti a zaujímá, resp. by měla zaujímat, dnes zcela jiné postavení , než na jaké jsme byli zvyklí v minulosti. Jak ve výzkumné, tak ve výrobní sféře vzniká mnoho technických řešení, která si svou jedinečností zasluhují být chráněna takovým způsobem, aby posilovala postavení svého majitele na trhu. Chráněná řešení se tak stávají zbožím a majitel získává výlučné právo s tímto zbožím nakládat. Bez jeho souhlasu je nesmí nikdo další na území, kde je taková ochrana platná, využívat.
Rozeznáváme tři základní instituty průmyslově právní ochrany:
vynález - technické řešení, chranitelné užitným vzorem nebo patentem
design výrobku chranitelný průmyslovým vzorem