Obnovy ochranných známek

Dovolujeme si Vám nabídnout služby obnovení registrované ochranné známky, tj. prodloužení platnosti. Základní doba platnosti ochranné známky je dle § 29 zákona č. 441/2003 Sb. (zákon o ochranných známkách) 10 let od data podání přihlášky ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek.

Ochrannou známku je možné obnovit na dalších 10 let, a to podáním žádosti o obnovu zápisu v posledním roce platnosti, nejpozději však v poslední den platnosti.

V případě, že žádost o obnovu zápisu není podána do konce platnosti zápisu ochranné známky, je možné podat žádost v tzv. poshovovací 6-ti měsíční lhůtě. Za obnovu ochranné známky v poshovovací lhůtě je však nutné uhradit dvojnásobný poplatek.

Pokud není ochranná známka obnovena ani v poshovovací lhůtě nenávratně zaniká. Zánik ochranné známky je následně zapsán do rejstříku ochranných známek.

Registrace ochranné známky charakterizuje postoj vlastníka ke své značce, tj. že si značky cení a stojí o její ochranu před zneužitím. Důsledné označování výrobků či služeb ochrannou známkou přispívá zejména k lepší orientaci spotřebitelů na trhu konkurenčních výrobků a/nebo služeb. Čím je známka starší a doba užívání v souvislosti s určitými výrobky a službami delší, tím je také hodnota této známky vyšší.

K základním právům vlastníka ochranné známky patří:

výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami;
zakázat jiným osobám užívat označení shodné nebo zaměnitelně podobné s Vaší ochrannou známkou, pokud je takové označení užíváno pro stejné nebo podobné výrobky a služby,
možnost poskytovat licence k užívání ochranné známky jiným osobám (licence nabývá účinnosti vůči třetím osobám až zápisem v rejstříku ochranných známek),
převést (prodat) ochrannou známku na jinou osobu,
poskytnout ochrannou známku jako zástavu.
Pro české vlastníky ochranných známek platných pro území CZ je v současné době velice důležité si svá práva co nejvíce chránit, protože se vstupem do EU se náš trh otevřel řadě zahraničních firem, které svou ekonomickou silou mohou českým subjektům velice zkomplikovat postavení na vlastním domácím trhu. Pokud je dobře zmapována známková situace, je možné včas a účinně bránit práva vyplývající ze zapsané ochranné známky, přičemž na označování výrobků a služeb, resp. možnosti označování, stojí v mnoha případech existence firmy a její konkurence schopnost nejen vůči ostatním českým subjektům, ale zejména i ve vztahu k zahraničí. Bylo by smutné, kdyby za přístup naší republiky do EU zaplatila řada našich poctivých českých firem omezením vlastního trhu při označování výrobků a služeb.

Náklady za obnovu ochranné známky

Náklady na obnovu ochranné známky na dalších 10 let jsou 9.000 CZK včetně poplatku. V této částce je zahrnut správní poplatek a naše zastupování včetně práce ve věci + 20% DPH z honoráře. Poplatky jsou od daně osvobozeny.

V rámci zastupování pro Vás učiníme všechny kroky potřebné k tomu, aby platnost Vaší ochranné známky byla obnovena. V případě, že jste od doby přihlášení do dnešního dne změnili kupř. sídlo společnosti či obchodní jméno, uvedeme údaje v rejstříku ochranných známek do aktuálního stavu odpovídajícího současné realitě. Povinností vlastníka ochranné známky je mj. i udržovat údaje v rejstříku ochranných známek v aktuálním a pravdivém stavu. Dále zadáme Vaši ochrannou známku do naší databáze a budeme sledovat lhůty pro další obnovu, event. budete-li cokoliv potřebovat, jsme připraveni rychle reagovat na jakékoliv Vaše požadavky.

Pokud máte zájem na udržení platnosti zápisu ochranné známky, zašlete nám prosím on-line objednávku. Dále si prosím pečlivě projděte údaje o majiteli ochranné známky a pokud je skutečnost jiná, než údaje zde uvedené, uveďte správné údaje do on-line formuláře. Současně bychom k provedení obnovy zápisu potřebovali od Vás plnou moc na zastupování Vaší firmy. Podepsaná plnou moc (nemusí být notářsky ověřená). Prosíme o její zaslání na adresu kanceláře.