Služby
Služby

Služby

Virtuální patentová kancelář Bohemia Patent poskytuje zejména tyto služby:
 
 • poradenství a zpracování podnikatelských záměrů a projektů společností s ohledem na jejich duševní vlastnictví, kupř. navrhnutí, zpracování a realizace strategie průmyslově-právní ochrany společnosti, zpracování podnikových regulativů pro zajištění ochrany průmyslových práv a obchodního tajemství,
 • poradenství a zpracování strategie ochrany "nápadu" v souladu s podnikatelskými záměry klientů a odborné služby s tím související,
 • ochrana vynálezů a technických řešení patenty nebo užitnými vzory
 • ochrana designu výrobků průmyslovými vzory
 • odborné a právní poradenství v oblasti ochranných známek a označení původu a zajištění jejich právní ochrany včetně obnov a platnosti registrací a zápisů
 • poskytování odborných služeb ve věci ochranných známek a označení původu, kupř. sledování zveřejňovaných ochranných známek v tuzemských i zahraničních odborných věstnících dle požadavků klienta a ve vztahu k jeho ochranným známkám a porušování známkových práv, informace o právním stavu ochranné známky, obchodního jména,
 • odborná pomoc při volbě vhodného obchodního jména a ochranné známky s ohledem na podnikatelské záměry a právní čistotu jména a známky
 • zajištění a zpracování veškerých smluvních vztahů zejména z oblasti průmyslových a autorských práv a práv na označení, kupř. známkové licence, patentové a vzorové licence, licence na know-how, licence smíšení a pod., smlouvy o prodeji, převodu nebo přechodu předmětů duševního a průmyslového vlastnictví, smlouvy o využití předmětů průmyslového vlastnictví a odměně původců a pod.
 • zajištění a zpracování ocenění všech forem nehmotného majetku, zejména ochranných známek, patentů a vzorů, know-how, licencí, software a pod. v návaznosti na platnou právní úpravu, zejména obchodního a daňového práva a v souladu s podnikatelskými záměry klientů
 • poskytování odborného a právního poradenství a zajištění odborné pomoci při řešení skutkových podstat a sporných záležitostí nekalé soutěže, včetně zastupování klientů před soudem
 • zajištění a zpracování rešerší všeho druhu v tuzemsku i v zahraničí, zejména k přihláškám vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, rešerše na stav techniky, na patentovou čistotu výrobku a/nebo technologického postupu, rešerše licenční, známkové a firemní rešerše, rešerše informativní a pod.