Zpracování osobních údajů

Dne 25. května 2018 začala platit nová pravidla na ochranu osobních údajů fyzických osob vycházející z Evropské legislativy, konkrétně z obecného nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení o GDPR“).

Nařízení o GDPR mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět tzv. „přímý marketing“. Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, v našem případě se jedná o zasílání informací o nadcházejících aukcích.

Ceníme si důvěry našich zákazníků, a proto Vás chceme informovat, že Vaše osobní údaje pro účel podávání informací o nadcházejících aukcích budeme i nadále zpracovávat na základě oprávněného zájmu.

Ke zpracování OÚ pro účely zasílání informací o nadcházejících aukcích nebude docházet v případě, že jste kdykoliv v průběhu zpracovávání vznesli námitku pro zpracovávání OÚ pro účely podávání informací o nadcházejících aukcích. Námitku lze podat přes naše webové stránky https://bohemiapatent.cz (http://patent.cz) , kde je možné se seznámit s kompletními zásadami zpracování osobních údajů v naší společnosti.

Formulář na uplatnění práv GDPR

Krok 1

Krok 2